Ana Sayfa  >  Ürünler  >   Havalandırma Kanalları  >   Kanal Sızdırmazlığının Ölçülmesi  >   Kanal Sızdırmazlığının Ölçülmesi


 

 Kanal sızdırmazlığı testi SMACNA “HVAC Air Duct Leakage Test Manual (1985)” esaslarına göre yapılabilir. Kanal sızdırmazlığı özel bir cihazla ölçülür. Kanal içinde pozitif basınç olması halinde ölçüm cihazının kanal sistemine bağlantısı şekilde gösterilmiştir. Konik uç, fanın istenilen tarafına bağlanarak hava yönü değiştirilebilir. Böylece kanal

sisteminde basınç veya vakum yaratılabilir. Fan devir ayarlıdır. Debisi bir reosta yardımı ile istenilen değere ayarlanabilir. 2 numara ile ölçme borusu gösterilmiştir.

 

 

Değişik çapta iki boru ile fanın bütün debi aralıklarında hassas debi ölçümü gerçekleştirilebilir. 4 numarada gösterilen diferansiyel U manometreden ölçme borusundaki Basınç düşümü okunur. Bu basınç düşümü ile ilgili kalibrasyon eğrilerinden debi okunur. 5 numara bağlantı hortumunu gösterir. Bu hortum uçları bantlarla sızdırmaz hale getirilmelidir. Test basıncını gösteren ve yine 4 numara ile ifade edilmiş bir başka U manometre daha vardır. Bu manometreden kanal içindeki basınç değeri okunur.

 

Bugün için kanal basıncı ve sızdırmazlık sınıfı belirtildiğinde kanal sisteminden müsaade edilen hava kaçağı hesaplanabilmektedir. Bu sızma veya kaçak miktarları kanal yüzeyi cinsinden (L/s.m2) olduğu gibi toplam hava debisinin yüzdesi cinsinden de ifade edilebilir. ASHRAE ve SMACNA standardına göre sızdırmazlık sınıfları ve kanal kaçak sınıflandırması CL = 720 . Q / (ΔPs)0,65 ifadesine göre yapılmaktadır.

 

Birim metrekare kanal yüzeyinde saniyede olan lt. cinsinden kaçak

ALÇAK BASINÇ - CLASS A 0.027 x p0.65
ORTA BASINÇ – CLASS B 0.009 x p0.65
YÜKSEK BASINÇ – CLASS C 0.003 x p0.65
YÜKSEK BASINÇ – CLASS D 0.001 x p0.65


Q = Sızdırma veya kaçak miktarı, L/s. m2 (yüzey alanı)


CL = Sızdırmazlık sınıfı (750 Pa basınçta sızdırma miktarı)
ΔPs = Kanal içi ile dışı arasındaki basınç farkı (Kanal içindeki statik basınç)


 

ALÇAK BASINÇ - CLASS A 0.027 x p0.65
ORTA BASINÇ – CLASS B 0.009 x p0.65
YÜKSEK BASINÇ – CLASS C 0.003 x p0.65
YÜKSEK BASINÇ – CLASS D 0.001 x p0.65