Ana Sayfa  >  Ürünler  >   Havalandırma Kanalları  >   Kanal Sızdırmazlığı Testinin Yapılması  >   Kanal Sızdırmazlığı Testinin Yapılması


 

 Sızdırmazlık testi tercihen montaj sırasında yapılmalıdır. Test aşağıdaki adımlardan oluşur:

 

 

Uygun test edilecek kanal alanı belirlenir. Bu, belirlenen sızdırmazlık sınıfı ve uygulanacak basınç göz önüne alınarak yapılır.

Örneğin test 800 Pa basınçta yapılacaksa ve seçilen sızdırmazlık sınıfı B ise (Avrupa normu) 100 mm. ölçü borusu kullanarak en fazla 193 m2 kanal alanı test edilebilir. Eðer 50 mm. ölçme borusu kullanılırsa test edilecek kanal alanı 65 m2’ dir.

 

Kanalın test edilecek bölümündeki bütün menfez açıklıkları branşmanlar gibi bütün açıklıklar sızdırmaz bicimde kapatılır. Bu kapatma işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. Aksi halde yanlış sonuçlara ulaşılır.

 

Test cihazı uygun biçimde kanal sistemine bağlanır.

 

Fan çalıştırılır ve fan hızı kanal sistemindeki basınç belirlenen değere (örnekte 800 Pa) ulaşıncaya kadar hızı artırılır.

 

Fanın 3-5 dakika çalışması sağlanır ve bütün ölçülen değerlerin stabil bir hal alması beklenir. Bu durumda ölçme borusuna bağlı manometre okunur.

 

Manometrede okunan basınç değeri, ölçme borusu kalibrasyon eğrisi yardımı ile debi değerine dönüştürülür. Böylece kanal sistemine beslenen (veya emilen) hava debisi bulunmuş olur.

 

Bulunan hava debisi test yapılan kanal bölgesindeki kaçaklara karşı gelmektedir. Bu debi değeri kanal alanına bölünerek, m2 başına hava sızıntısı belirlenir.